Новости

Результат олимпиады

(10.05.15)


1 место - Ратмир-07 - Аден 1,000,000,000 аден и Теневое оружие Теневое оружие на 41,600 атаки (832 медали)
2 место - __Metal_Gnom__ - Аден 500,000,000 аден и Теневое оружие Теневое оружие на 19,100 атаки (764 медали)
3 место - SPLINTERSELL - Аден 100,000,000 аден и Теневоре оружие Теневое оружие на 5,560 атаки (556 медалей)


Похожие новости: Результат олимпиады

Назад