Новости

Результат олимпиады

(05.07.15)


1 место - Inperfect - Аден 1,000,000,000 аден и Теневое оружие Теневое оружие на 38,600 атаки (772 медали)
2 место - AssassinCreed - Аден 500,000,000 аден и Теневое оружие Теневое оружие на 19,075 атаки (763 медали)
3 место - Райнер - Аден 100,000,000 аден и Теневоре оружие Теневое оружие на 6,250 атаки (625 медалей)


Похожие новости: Результат олимпиады

Назад