Новости

Результат олимпиады

(10.04.16)


1 место - Аркани - Аден 1,000,000,000 аден и Теневое оружие Теневое оружие на 46,150 атаки (923 медали)
2 место - __Metal_Gnom__ - Аден 500,000,000 аден и Теневое оружие Теневое оружие на 18,675 атаки (747 медалей)
3 место - Opff - Аден 100,000,000 аден и Теневоре оружие Теневое оружие на 6,630 атаки (663 медали)


Похожие новости: Результат олимпиады

Назад